Հաշվետվություններ

2021 թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ներքին_գնահատում_2020-2021

Հաշվետվություն 2021 թ. 1-ին կիսամյակ

2021 թ. 1-ին եռամսյակ

2020 թ. հաշվետվություն-1

2020 թ. տարեկան հաշվետվություն 2

2020 թ. տարեկան հաշվետվություն-3

Հաշվետվություն 01.01-01.10

2020 թ. 1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2020թ. 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2019 թ. տարեկան հաշվետվություններ

2019 թ. 3-րդ եռամսյակ

2019թ. 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2019 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 4-րդ կիսամյակ

Նախահաշվի նախագիծ

2018թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

2018թ. 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն

Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

Կատարված ծախսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն

Արձանագրություն կառավարման խորհրդի 15.12.2017

նախահաշվի նախագծում փոփոխություններ չեն կատարվել

Կատարված ծախսերի վերաբերյալ 01.012017-30.09.2017

Հաշվետվություն հոսքերի մասին 01.01.2017-01.10.2017

Նախահաշվի հաշվետվություն 01.01.2017-01.07.2017

նախահաշվի նախագիծ 2018

Հաշվետվություն հոսքերի մասին 01.01.2017-01.07.2017

Ծախսեր կատարված 01.01.2017-30.06.2017

Հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 01.01.2017-01.07

Ամփոփ հաշվետվություն ծախսերի և պարտքերի մասին

Ծրագրային ցուցանիշներ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հաշվետվություն ծախսերի վերաբերյալ 01.01.2017-31.03.2017

Հաշվետվություն պահեստավորված միջոցների մասին

Հաստիքացուցակ 2017

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017

Բյուջետային օրացույց